Avís legal Palma 365

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365, amb CIF G57744344, és una fundació pública inscrita al Registre de fundacions. Aquesta societat és titular del nom de domini www.palma365.es.

Domicili:
C. del Socors, 22A
07002 Palma
Tel. 971.225.986
admin@ pmi365.com

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest web, la qual cosa implica que l'utilitzarà d'acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d'aquest web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.

Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 es reserva el dret a modificar sense avís previ el contingut d'aquest avís legal. Per tant, i per a una correcta utilització del web, us recomanam que visiteu periòdicament aquesta secció.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

© 2018, FUNDACIÓ TURISME PALMA 365, www.palma365.es. Tots els drets reservats.

Aquest web i els continguts que s’hi inclouen (articles, textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, programari, etc.) estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. Per això, se’n prohibeix expressament la reproducció, la còpia, la modificació, la distribució o la transformació sense l'expressa autorització per escrit de FUNDACIÓ TURISME PALMA 365.

L'accés a aquest web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ.  

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a la seva exactitud i l’actualització. En conseqüència, FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 no es responsabilitza dels errors que contingui, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest web pot contenir enllaços a altres webs, del contingut dels quals, la utilitat o l’exactitud no es pot responsabilitzar la FUNDACIÓ TURISME PALMA 365. La incorporació d'un enllaç en aquest web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió és responsabilitat d'aquests darrers.

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest web.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS  

Les condicions d'aquest web i les relacions entre l'usuari i FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 es regiran per la legislació i la jurisdicció espanyoles. Els litigis que es puguin suscitar es regiran pels Jutjats de Palma.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament: FUNDACIÓ TURISME PALMA 365
CIF G57744344

Domicili:
C. del Socors, 22A
07002 Palma
Illes Balears
Tel. 971 750 823
admin@pmi365.com

Amb quines finalitats tractam les vostres dades?
Les dades recollides a través d'aquest web es tracten amb la finalitat de donar resposta a la vostra petició i d’informar-vos sobre els nostres serveis, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot el correu electrònic.

Amb quines bases legitimadores tractam les vostres dades personals?
La base de legitimació per al tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment informat, que podreu retirar en qualsevol moment. Això no obstant, la retirada del vostre consentiment no afectarà la licitud dels tractaments que s'hagin realitzat amb anterioritat.

Qui són els destinataris de les vostres dades?
Les vostres dades personals no seran comunicades a tercers, tret que n’existeixi una obligació legal.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?
Les vostres dades personals, les conservarem mentre no ens en sol·liciteu la supressió.

Quins són els vostres drets?
Com a titular de les vostres dades, i en qualsevol moment, podeu exercir els següents drets:

(1) Dret d'accés. Teniu dret a confirmar que tractam les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia d'aquestes dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de rectificació. Teniu dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.

(3) Dret de supressió. Teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida hagi desaparegut.

(4) Dret a la limitació del tractament. Teniu dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l'exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d'oposició. Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades quan aquest tingui per objecte el màrqueting directe o quan n’hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la vostra situació personal, tret que s'acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Teniu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o us afecti, tret que sigui necessari per a l'execució d'un contracte, estigui permesa per la llei o hi hàgiu donat el vostre consentiment explícit.

(7) Dret de portabilitat de les dades. Teniu dret a rebre les dades personals que ens hàgiu facilitat en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre-les a un altre responsable del tractament.

(8) També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considerau que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les vostres dades personals.

Mesures de seguretat

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 tractarà les vostres dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Malgrat això, heu de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

texto cookies